bombini banner1

Grafiska tjänster

Vi har stor erfarenhet och kompetens inom grafisk formgivning och grafiska tjänster.

Digital strateg

Mediasäljare

Vill du veta mer om våra grafiska tjänster eller annonsering i Dalarnas största gratistidning Lokalt i?

Logotyper

Med en logotype skapas en tydlig identitet åt ditt företag. Logotypen ska vara genomgående i alla typer av kommunikation som visitkort, hemsida och annonser – allt för att förtydliga företagets profil.

Formgivning

Vi har stor erfarenhet inom grafisk formgivning och jobbar alltid med att ta fram layouter med tydliga budskap och hitta en röd tråd som går igenom hela den grafiska produktionen.
Vi formger alla typer av annonser, nyhetsbrev, kundtidningar, foldrar och andra trycksaker.

Trycksaker

Trots att världen blir allt mer digital är behovet av trycksaker och profilprodukter fortfarande stort. Självklart kan du även beställa dina trycksaker och annan reklam via oss. 

Digital strateg

Mediasäljare

Vill du veta mer om våra grafiska tjänster eller annonsering i Dalarnas största gratistidning Lokalt i?

Nyheter från Lokalt i