Denna policy beskriver hur Bombini samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de uppgifter vi samlar in?

Bombini som ingår i Mediagruppen Dalarna AB, org.nr 556363-1620 med adress: Box 171,781 22 Borlänge, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig som kund/leverantör

För att kunna hantera beställning/köp. tjänster/ varor

·         Namn

·         Kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress

·         Personnummer/organisationsnummer

·         Behandlingshistorik

·         Betalningsinformation

·         Din korrespondens

·         Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter krävs enl lag. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas neka beställning.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut eller bokföringskrav samt enligt skatterättsliga lagar.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att analysera hur hemsidan används. Vi vill att du ska får en riktigt bra upplevelse när du besöker vår hemsida – det är något som cookies bidrar till.

Information

Informationen är ej tillgänglig för någon tredje part. Om du ej accepterar cookies kan du stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar.  Hemsidorna kommer dock ej fungera som avsett.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att sina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enligt med gällande lagstiftning.

Rättigheter

Du kan ta tillbaka ditt samtycke att dela information/personuppgifter. Dock måste bokföringslagens krav på arkivering beaktas.

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har på dig. Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver.

Om du anser att dina uppgifter är felaktiga kan du alltid vända dig till oss.

Datainspektionen är ansvarig för att tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss via e-post nedan

Kontakt

Om du har frågor att ställa om hur vi använder information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Mediagruppen Dalarna AB – Bombini
Box 171
781 22 Borlänge
Tel 0243-921 00

E-post: info@bombini.se

Uppdatering policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer att då publicera den på vår webbsida.
Denna policy uppdaterades den 2020-01-27.